BREEAM to metoda certyfikacji budynków. Na jej podstawie ocenia się, jak bardzo budynek jest przyjazny środowisku naturalnemu, a także, jak bardzo komfortowy jest on dla swoich użytkowników. Obecnie BREEAM to jeden z najważniejszych na świecie elementów wyznaczających standardy w projektowaniu zrównoważonym i ekologicznym budownictwie.

BREEAM – podstawowe informacje

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to metoda, która opracowana została w 1990 roku w Wielkiej Brytanii.

Dzięki temu, że system BREEAM został zaprojektowany tak, by z łatwością można było adoptować go do różnorodnych warunków geograficznych oraz do zróżnicowanych warunków legislacyjnych, z powodzeniem wykorzystuje się go do oceny środowiskowej budynków na niemalże całym świecie.

W Polsce dość często BREEAM mylony jest ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. Jest to błąd. Brytyjski certyfikat uwzględnia znacznie więcej kwestii związanych z oddziaływaniem na środowisko niż sama charakterystyka energetyczna.

BREEAM – kategorie podlegające ocenie

Budynek, który ubiega się o certyfikat BREEAM, oceniany jest w dziesięciu kategoriach. Są to:

 • zarządzanie projektem inwestycji oraz procesem budowy;
 • energooszczędność oraz właściwości materiałów wykorzystanych do budowy i wykończenia budynku;
 • komfort użytkowania budynku;
 • poziom zużycia energii w budynku;
 • lokalizacja budynku, odległość komunikacji miejskiej;
 • sposób zarządzania gospodarką wodno-ściekową;
 • sposób zarządzania odpadami;
 • sposób zagospodarowania terenu wokół budynku;
 • rozwiązania, które zastosowano w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń;
 • innowacyjność inwestycji.

Jak ocenia się budynki w metodzie BREEAM?

Każdy budynek, który przystępuje do oceny BREEAM, otrzymuje certyfikat potwierdzający, w jakim stopniu spełnia wymagania w każdej z dziesięciu kategorii. Na podstawie sumy ocen wylicza się procentowo, jak wiele kryteriów wymaganych przez British Research Establishment zostało wdrożonych w inwestycji. Co ważne, każda z kategorii ma przypisaną wagę, którą uwzględnia się przy ostatecznej ocenie.

Wynik oceny BREEAM określa się w sześciostopniowej skali:

 • budynki, które spełnią mniej niż 30% kryteriów, otrzymują ocenę unclassified, która równa się niespełnieniu warunków certyfikatu;
 • budynki, których ostateczna ocena mieści się w przedziale 30-44% otrzymują ocenę pass;
 • inwestycje, które zrealizują 45-54% wytycznych, otrzymują certyfikat z oceną good;
 • spełnienie 55-69% kryteriów skutkuje oceną na poziomie very good;
 • budynki, w których 70-84% kryteriów zostanie zrealizowane, oceniane są jako excellent;
 • zrealizowanie powyżej 85% wymagań pozwala na uzyskanie oceny outstanding.

Najwyższa ocena wprowadzona została do systemu BREEAM w ostatnich latach i ma na celu wyróżnienie inwestycji, w których wymagania wszystkich kategorii zostały wdrożone na poziomie ponadstandardowym. Co ważne, dotychczas żaden ukończony budynek poza Wielką Brytanią nie otrzymał certyfikatu BREEAM na poziomie outstanding.

Jeżeli szukasz ekspertów z dziedziny certyfikacji budynków sprawdź JW-A.PL Green Building Experts

ARTYKUŁ PARTNERA