Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, w ramach Działania 4.2 Eko – przedsiębiorstwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Miło nam poinformować, że firma Gracus Business Consulting i działająca w ramach niej marka Gracus – Broker budowy domów przeszła pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikowała się do dalszego etapu konkursu o dofinansowanie projektu unijnego w ramach Działania 4.2 Eko – przedsiębiorstwa.

W ramach naboru złożono 359 wniosków, z czego 237 spełniło kryteria oceny formalnej i zostały ocenione pozytywnie, a 116 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny, 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieusunięcia braków w zakresie warunków formalnych, 1 wniosek został wycofany na etapie oceny formalnej.

Założenia projektu

Projekt zakłada budowę domu pasywnego (niskoenergetycznego) – o standardzie NF 15, który będzie demonstrowany dla Klientów, po to aby promować wśród nich rozwiązania domów wysoko- energooszczędnych oraz ekologicznych. Dom będzie zasilany z OZE (odnawialne źródła energii) w tym fotowoltaika sprzężona z pompą ciepła, wentylacja mechaniczną z rekuperatorem oraz zarządzany za pomocą systemów inteligentnych. Za pomocą tego domu będziemy promować nowoczesną technologię budowy domów drewnianych opartych na naturalnych surowcach drewnopochodnych (dom otwarty dyfuzyjnie czyli „oddychający”) co powoduje powstanie wewnątrz domu odpowiedniego mikroklimatu „lasu” i zdrowego samopoczucia przebywających w nim mieszkańców. Dom będzie również odpowiedni dla osób z alergiami oraz będzie zapewniał zdrowy sen poprzez systematyczną ( 1 x na godzinę) wymianę całego powietrza w domu ze zużytego ( z CO2) na świeże natlenione.

Dom będzie też zapewniał udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dlaczego zdecydowaliśmy się wziąć udział w tym konkursie?

EKONOMIA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA

Potrzeba realizacji tego projektu wynika z konieczności promowania w społeczeństwie nowych postaw co do budowania domów w nowoczesnych technologiach, które z jednej strony wykorzystują materiał odnawialny (np. drewno, stal,) oraz dzięki zastosowanej technologii budowy domu oszczędzają energię elektryczną i cieplną.

Taka technologia oszczędza też czas i nakład pracy, co z jednej strony umożliwia budowanie trzy razy większej ilości takich domów w tym samym czasie co w technologii tradycyjnej, a z drugiej w obliczu niedoboru pracowników w branży budowlanej wpływa na dużo bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Po drugie zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii przy budowie takiego domu w postaci instalacji fotowoltaiki produkującej energię elektryczną ze słońca oraz pompy ciepła powietrze – woda lub ziemia – woda , która korzysta również z OZE (powietrze, ziemia) a także innych instalacji oszczędzających energię np. instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła ( rekuperacja) przyczynia się do znacznej redukcji poboru energii.

W tym kontekście budowaniem takich domów przyczyniamy się do niwelowania problemu zanieczyszczenia powietrza i smogu w wyniku którego rocznie w Polsce umiera 40.000 osób.

Szczególnie ma to znaczenie w naszym województwie małopolskim, które należy do najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Bak bezpośredniego spalania paliw kopalnych do ogrzewania domu i ciepłej wody przyczynia się również do braku emisji CO2, co wpływa na zmniejszenie efektu cieplarnianego na Ziemi.

Promowanie zatem energooszczędnej technologii budowania domów oraz wykorzystania OZE powoduje, że nie tylko nie zanieczyszczamy powietrza groźnymi dla zdrowia substancjami, jak: PM10, PM2,5, NOx SOx ale i redukujemy do zera własną emisję CO2.

Oszczędność czasu i energii ludzkiej przy budowie domu w tej technologii powoduje, że możemy wybudować trzy takie domy zamiast jednego w technologii tradycyjnej. Przy niedoborach siły roboczej w branży budowlanej rozwiązujemy też problem długiego czasu oczekiwania na własny dom.

Zdjęcie 1: Prefabrykacja domu w technologii prefabrykatu drewnianego – ciężki szkielet niemiecki. Autor: wykonawca współpracujący z Gracus – Broker Budowy domów

Zdjęcie 2: Gotowy dom technologii prefabrykatu drewnianego – ciężki szkielet niemiecki. Autor: wykonawca współpracujący z Gracus – Broker Budowy domów